Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Επαναληπτικά θέματα Χημείας Α΄ Λυκείου  1. Τι είναι τα ιόντα; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;
  2. Τι ονομάζουμε ατομικό αριθμό και τι μαζικό αριθμό ενός στοιχείου;
    Τι είναι τα ισότοπα;  Τι ονομάζουμε άτομο;
Τι ονομάζουμε μόριο; Πως συμβολίζουμε ένα μόριο; Να συμβολίστε μια χημική ένωση και να εξηγήσετε τι δείχνει ο συμβολισμό

η συνέχεια εδώ