Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Πίδακας Αμμωνίας - Αmmonia fountain

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ


15 ώρες διδασκαλίας για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και 15 ώρες για τα μαθήματα Προσανατολισμού προβλέπει η ρύθμιση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ για το μεταβατικό εξεταστικό σύστημα. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει και ένα μάθημα Επιλογής. Αν εξεταστούν και στο μάθημα Επιλογής θα έχουν πρόσβαση και στις σχολές ή τα τμήματα ενός δεύτερου Επιστημονικού πεδίου.
περισσότερα εδώ

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

«Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων σχολικού έτους 2014-2015»


Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους       2014-2015, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 58567/Δ2/09-04-2015 Υ.Α. (Β΄ 629), για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)
 • Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 15  Ιουνίου 2015.
 • Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.
 • Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών – απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)
 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου
 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου
 • Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου
 • Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, θα αρχίσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη         2 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.
 • Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων Γενικού Λυκείου να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015.
 • Σημειώνεται ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων (αρ. 14 του Π.Δ. 60/2006).
 • Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων και γι΄ αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το ΓΕ.Λ. τους.
 • Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 24 του Π.Δ. 60/2006: «Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.».
 • Σας υπενθυμίζουμε ότι η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων, για τα Ημερήσια και τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια (αρ. 16, Π.Δ. 60/2006) και πέντε (5) εργάσιμες μέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων, για τα Επαγγελματικά Λύκεια (αρ. 12, Π.Δ. 50/2008). Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας σχολικής μονάδας.             Επίσης, για την αξιολόγηση των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατεύσιμων μαθητών ισχύει, για τα Γυμνάσια, το άρθρο 2 του Π.Δ. 182/1984 και το άρθρο 6 του Π.Δ. 39/2014, και για τα Γενικά Λύκεια, το άρθρο 33 του Π.Δ. 60/2006 και η παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 48/2012. Για την αξιολόγηση των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων στα Επαγγελματικά Λύκεια ισχύει το άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7, 8 του αρ. 1 του Π.Δ. 43/2010 (Φ.Ε.Κ. 86 Α΄), την παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και την παρ. 11 του άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013 (Φ.Ε.Κ. 145 Α΄).
   

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Πρόκριση μαθητή του Λυκείου Μ. Ράπτου Νίκου Ευγενίδη στη Διεθνή Ολυμπιάδα Γεωμετρίας Σαρίγκιν!

Πρόκριση μαθητή του Λυκείου Μ. Ράπτου στη Διεθνή Ολυμπιάδα Γεωμετρίας Σαρίγκιν!
Ο μαθητής της Α’ Τάξης του Λυκείου Μ. Ράπτου Νίκος Ευγενίδης, που κατοικεί στην Αγιά, προκρίθηκε στην
11η Ολυμπιάδα Γεωμετρίας Sharygin που θα διεξαχθεί στα τέλη Ιουλίου στη Μόσχα, με τη συμμετοχή δεκάδων αριστούχων μαθητών από ολόκληρο τον κόσμο.
Ο Igor Sharygin ήταν διάσημος Ρώσος γεωμέτρης, λάτρης της Ευκλείδειας γεωμετρίας. Προς τιμή του διοργανώνεται η Διεθνής «Ολυμπιάδα Γεωμετρίας» για μαθητές Λυκείου.
Ο διαγωνισμός είναι ιδιαιτέρως υψηλών απαιτήσεων, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα της Ολυμπιάδας (http://geometry.ru/olimp/2015/zaoch-e.pdf).
Αν και μαθητής της Α΄μόλις Τάξης του Λυκείου, ο Νίκος Ευγενίδης έχει ήδη διακριθεί δύο φορές (2014 και 2015) στον Διαγωνισμό «Αρχιμήδης» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και ανήκει στα καλύτερα μαθηματικά μυαλά της γενιάς του. Στη φωτογραφία ο μαθητής Νίκος Ευγενίδης πλαισιωμένος από τους Νίκο Ηλιόπουλο, Διευθυντή του Λυκείου Μ. Ράπτου, Αχιλλέα Συνεφακόπουλο, τον Καθηγητή του των Μαθηματικών, και τον Νίκο Ράπτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο των Εκπαιδευτηρίων Μαίρης Ν. Ράπτου.

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Η κατανομή των σχολών στα 5 πεδία

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του 360pedia.gr

Απλό, λειτουργικό ως προς την οργάνωση των σχολείων και κυρίως ισορροπημένο ως μεταβατικό σύστημα που δεν έπρεπε να ανατρέψει την έως τώρα προετοιμασία, χαρακτηρίζεται, σε πρώτη ανάγνωση, το σύστημα πρόσβασης στην Γ’ εκπαίδευση που ανακοίνωσε το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Προκύπτει σημαντική διεύρυνση των επιλογών που θα έχουν οι υποψήφιοι για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ σε σχέση με την πρόβλεψη του Νέου Λυκείου αλλά και διόρθωση κάποιων στρεβλώσεων του εξεταστικού που ισχύει μέχρι εφέτος.
Τα έξι επιστημονικά πεδία γίνονται πέντε, ομαδοποιούνται σε τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών και αποκτούν επικοινωνία μεταξύ τους με ένα πέμπτο προαιρετικό μάθημα. Όλοι οι μαθητές θα διδάσκονται τέσσερα μαθήματα προσανατολισμού αλλά θα επιλέγουν αν θα εξεταστούν σε 4 ή 5 ώστε να έχουν πρόσβαση και στις σχολές δεύτερου πεδίου. Η έκθεση παραμένει κοινό πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και για τις 3 Ομάδες.
 • Η πρόσβαση στις Ιατρικές από τις Ομάδες Ανθρωπιστικών σπουδών και Οικονομίας και Πληροφορικής καθίσταται πρακτικά αδύνατη. Οι υποψήφιοι αυτών των ομάδων θα έχουν μειωμένα μόρια για τις Ιατρικές καθώς οι συντελεστές βαρύτητας της Βιολογία ΓΠ και της Έκθεσης θα είναι 0,9 και 0,4 αντίστοιχα
 • Οι συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 1,7 παραμένουν στη λογική που ισχύει στο παλιό σύστημα
 • Οι υποψήφιοι θα μπορούν με τα ίδια μαθήματα να δηλώσουν όλες τις σχολές των Πολυτεχνείων, όλα τα τμήματα των Φυσικομαθηματικών σχολών και των Οικονομικών πανεπιστημίων. Οι μεμονωμένες σχολές πληροφορικής ανά την Ελλάδα έχουν πρόσβαση από την 3η Ομάδα όπως και όλες οι Οικονομικές. Οι σχολές Μηχανικών Η/Υ στα Πολυτεχνεία και τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κρήτης και Πειραιά θα έχουν πρόσβαση από την 2η Ομάδα
 • Οι Κοινωνικοπολιτικές σχολές, οι Ψυχολογίες και πιθανότατα τα τμήματα ΜΜΕ θα έχουν πρόσβαση από την 1η Ομάδα
 • Οι πρόσβαση στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές θα εξακολουθήσει να γίνεται ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο. Π.χ. στη σχολή Ικάρων με Μαθηματικά από τη 2η Ομάδα, στις στρατιωτικές Ιατρικές με Βιολογία, στις αστυνομικές από την 3η Ομάδα κ.ο.κ.
 • Τα ΤΕΦΑΑ θα έχουν πρόσβαση από όλες τις Ομάδες

 Οι πίνακες λοιπόν διαμορφώνονται ως εξής

            ΠΙΝΑΚΑΣ1
            ΠΙΝΑΚΑΣ2
            ΠΙΝΑΚΑΣ3

Οι βασικές παράμετροι των τροποποιήσεων που έγιναν στο εξεταστικό σύστημα του Νέου Λυκείου συμπυκνώνονται στα εξής

 • Ισορροπία στον αριθμό σχολών που οδηγεί κάθε Ομάδα
 • Τα πεδία δεν είναι πλέον περιχαρακωμένα σε μικρό αριθμό σχολών. Εκτιμάται ότι οι σχολές που θα μπορεί να δηλώσει ένας υποψήφιος αυξάνονται στις 140 κατά μέσο όρο αντί για περίπου 40 στις οποίες είχε πρόσβαση με τα 6 κλειστά ΕΠΕ
 • Υπολογίζεται ότι το 90% των υποψηφίων διατηρεί τη ίδια τετράδα μαθημάτων για την οποία έχει προετοιμαστεί
 • Η Ομάδα Ανθρωπιστικών σπουδών «κερδίζει» πρόσβαση στις Παιδαγωγικές και στις Νοσηλευτικές. Έναν δημοφιλή συνδυασμό επιλογών που απέκλειε το σύστημα του Νέου Λυκείου
 • Οι Παιδαγωγικές σχολές παύουν να αποτελούν κλειστό πεδίο με ολιγάριθμες επιλογές και έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτές όλοι οι υποψήφιοι
 • Οι επιστήμες Υγείας επίσης παύουν να είναι κλειστό πεδίο. Οι Ιατρικές μπορούν να συνδυαστούν με τα Πολυτεχνεία, κλασσική επιλογή των καλών μαθητών που ήταν αδύνατη στο σύστημα του Νέου λυκείου
Η ομαδοποίηση σε τρείς και όχι σε δύο ομάδες προκρίθηκε τελικά ως πιο λειτουργική για την οργάνωση των τμημάτων στα σχολεία. Όπως είχε επισημάνει το 360pedia.gr που αποκάλυψε τις τότε προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, στα μικρά και ολιγοθέσια σχολεία και στις δυσπρόσιτες περιοχές η οργάνωση των τμημάτων ανά μάθημα θα ήταν σχεδόν απαγορευτική.
Το σύστημα που ανακοινώθηκε είναι μεταβατικό και θα ισχύσει για δύο χρόνια ώστε, κατά τη συνήθη πρακτική να συμπεριλάβει τους μαθητές που βρίσκονται στην Α’ Λυκείου την πρώτη χρονιά εφαρμογής του. Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ έχει την πρόθεση να επανεξετάσει συνολικά και σε εντελώς νέα βάση το σύστημα πρόσβασης στην Γ” εκπαίδευση.