Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Ιδιωτικό ΓΕ.Λ Μ. Ν. Ράπτου - Οι βαθμοί των γραπτών για τη Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης






1. Υ. Γ.                    18,5
2. Γ. Μ.                   17,6
3. Δ.Θ.                    18,7
4. Ε.Α.                    18,1
5. Ε.Γ.                     18,5
6. Ζ.Δ.                    19

7. Κ.Κ.                   17,9
8. Κ.Α.                   19,2
9. Κ.Α.                   16,8

10. Σ.Α.                 19,4
μέσος όρος:          18,4

Πανελλαδικά έγραψαν:
18-20 το 26,97% των μαθητών                        ενώ στο Λύκειό μας το 70%.

15-17,9 το 24.6%  των μαθητών                      ενώ στο Λύκειό μας το 30% έγραψε από 16,8-17,9
12-14,9 το 16,09%  των μαθητών  
10-11,9 το 8.6%  των μαθητών  
05-09,9 το 16,23%  των μαθητών  
00-04,9 το 7,5%  των μαθητών



Καλές σπουδές.

Πανελλήνιες εξετάσεις: Απαραίτητη η Χημεία ως εξεταζόμενο μάθημα