Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Τιμητικό δίπλωμα σε Λαρισαία φοιτήτρια Ιατρικής

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ

Τιμητικό δίπλωμα απονεμήθηκε σε επιστημονική ομάδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης –τμήμα Ιατρικής αποτελούμενη από τους γιατρούς  Δ. Αρτέμη, Σ. Μπουζώνη, Μ. Φλαμουρίδου, Α. Μήτσογλου, Α. Τερζούδη, Κ. Βαδικόλια Γ. Τσιβγούλη, Ι. Ηλιόπουλο, Χ. Πιπερίδου της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και τη Λαρισαία φοιτήτρια Ιατρικής Τ. Χρυσοχόου για την εργασία τους με τίτλο «Η αναδιαμόρφωση των εγκεφαλικών αγγείων σε ασθενείς με   μικροαγγειακού τύπου λευκοεγκεφαλοπάθεια».
Μικροαγγειακού τύπου λευκοεγκεφαλοπάθεια ορίζεται η ισχαιμικής αιτιολογίας βλάβη της λευκής ουσίας από νόσο των μικρών αγγείων. Η λευκοεγκεφαλοπάθεια αυτού του τύπου είναι το αποτέλεσμα αναδιαμόρφωση (remodeling) αγγείων της μικροκυκλοφορίας (διάμετρου150-300 μm), η οποία προκαλεί διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, όπως και απόφραξη των τριχοειδών. Κύριο αίτιο είναι η χρόνια αρτηριακή υπέρταση, η οποία στη μακροκυκλοφορία (μεγάλες ελαστικού τύπου αρτηρίες και μέσου μεγέθους μυϊκού τύπου αρτηρίες), επάγει είτε την ευτροφική είτε την υπερτροφική αναδιαμόρφωση, δηλαδή την πάχυνση του τοιχώματος του αγγείου, την αύξηση της διαμέτρου του, την ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών και την αύξηση της σκληρίας των αγγείων (stiffening).
Στη βραβευθείσα μελέτη γίνεται διερεύνηση του τύπου της αναδιαμόρφωσης της μακροκυκλοφορίας των έξω- και ενδοκράνιων αγγείων σε ασθενείς με μικροαγγειακού τύπου λευκοεγκεφαλοπάθεια.
Μελετήθηκαν 52 ασθενείς (28 άνδρες, μέσης ηλικίας 71,38 ετών) με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, στους οποίους α) τα ευρήματα της MRI εγκεφάλου ήταν συμβατά με μικροισχαιμικού τύπου λευκοεγκεφαλοπάθεια και β) απουσίαζαν αθηρωματικές στενώσεις των εγκεφαλικών αγγείων.  Στους ασθενείς προσδιορίστηκαν: ο δείκτης πάχυνσης του έσω-μέσου χιτώνα (IMT), η διάμετρος της κοινή καρωτίδας αρτηρίας (CCA) και  ο δείκτης σφυγμικότητας (PI) της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (MCA), με βάση το έγχρωμο υπερηχογράφημα (CCDU) και  διακρανιακό υπερηχογράφημα (TCD).
Αποτελέσματα. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε να υπάρχει μεταξύ: 1) της διάμετρου της CCA με το IMT (Pearson’s r=-0,501, p<0 2="" earson="" imt="" mca="" p="0,005).</p" pi="" r="-0,412," s="">
Συμπεράσματα. Η αναδιαμόρφωση της κοινής καρωτίδας αντιστοιχεί στην αύξηση της διαμέτρου της, η οποία φαίνεται να αντισταθμίζει την ενδεχόμενη πάχυνση του έσω-μέσου χιτώνα του αγγείου (↑CCA Diameter → ↓CCA IMT). Η αύξηση της διαμέτρου της κοινής καρωτίδας δεν είναι επαρκής μηχανισμός απορρόφησης του μηχανικού stress και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της σκληρίας της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (↑CCA Diameter →  ↑MCA PI  ). Η πάχυνση του τοιχώματος της κοινής καρωτίδας φαίνεται να απορροφά το μηχανικό stress με αποτέλεσμα τη διατήρηση βαθμού ευενδοτότητας της μέσης εγκεφαλ ικής αρτηρίας (↑CCA IMT → ↓MCA PI).
Σημειώνεται ότι η εργασία βραβεύτηκε στο πλαίσιο του 5ου πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Αγγειακών Εγκεφαλικών νόσων, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 8 και 9 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη

1 σχόλιο: